+

Grafik

+

XII Niedziela Zwykła

23 czerwca 2024

Celebrans

Spowiednik

godz. 6:30

Celebrans

Ks. Paweł

Ks. Andrzej

Ks. Stanisław

Spowiednik

Ks. Mieczysław

Ks. Ryszard

godz. 8:00

Celebrans

Ks. Robert

Ks. Mieczysław

Ks. Ryszard

Spowiednik

Ks. Stanisław

Ks. Paweł

godz. 9:30

Celebrans

Ks. Ryszard

Ks. Stanisław

Spowiednik

Ks. Paweł

Ks. Robert

godz. 11:00

Celebrans

Ks. Paweł

Ks. Andrzej

Spowiednik

Ks. Stanisław

Ks. Ryszard

godz. 12:30

Celebrans

Ks. Robert

Ks. Mieczysław

Spowiednik

Ks. Stanisław

Ks. Ryszard

godz. 17:20

Nabożeństwo

Celebrans

Ks. Paweł

Spowiednik

-

godz. 18.00

Celebrans

Ks. Robert

Ks. Mieczysław


Spowiednik

Ks. Stanisław

Ks. Paweł


Celebrans


Spowiednik