+

Duszpasterze

+

W naszej parafii posługują Księża Pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) oraz Siostry Zmartwychwstanki (Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego).

Księża Pallotyni

ks. dr Rafał Czekalewski SAC – rektor (przełożony pallotyńskiej wspólnoty), proboszcz

ks. Stanisław Barcikowski SAC – duszpasterz

ks. dr Andrzej Jasiński SAC – duszpasterz

ks. mgr lic. Robert Kaim – duszpasterz

ks. mgr Marcin Majewski SAC – wikariusz

ks. mgr lic. Włodzimierz Osica SAC – kierownik kuchni dla ubogich

ks. mgr Paweł Śliżewski SAC – duszpasterz

ks. Mieczysław Żemojcin SAC – duszpasterz

 

Siostry Zmartwychwstanki

s. Joanna Korzeniewska CR – przełożona, katechetka

s. Barbara Pańkowska CR – posługa we wspólnocie

s. Barbara Maleszewska CR – zakrystianka

s. Magdalena Reda CR – katechetka